Menya ishingano za Polisi y’u Rwanda n’abayobozi bakuru bayo

Sangiza abandi

Itegeko rigena ububasha, inshingano, imitunganyirize n’imikorere bya Polisi y’ u Rwanda risobanura Polisi y’igihugu y’u Rwanda nk’urwego rushinzwe kurinda umutekano w’abantu n’ibintu kandi rufite ububasha bwo gukorera mu ifasi yose ya repubulika y’u Rwanda.

AMAHAME N’INSHINGANO BYA POLISI Y’U RWANDA

 Polisi y’u Rwanda ifite ububasha mu gihugu hose. Igomba gukorera abaturage ishingiye cyane cyane ku mahame akurikira:

 1. Kubumbatira uburenganzira bw’ibanze buteganywa n’Itegeko Nshinga n’andi mategeko;
 2. Kubumbatira umutekano w’abantu n’ibintu;
 3. Kugira imikoranire myiza n’abaturage;
 4. Kugaragariza abaturage uburyo yuzuza inshingano zayo;
 5. Kumva ko abaturage bafite uburenganzira bwo kugenzura imikorere yayo.

 INSHINGANO ZA POLISI Y’U RWANDA

Polisi y’u Rwanda ifite inshingano z’ingenzi zikurikira:

1.  Kugenzura ko amategeko yubahirizwa;

2.  Kubungabunga umutekano imbere mu Gihugu;

3.  Kurinda umutekano w’abantu n’uw’ibintu byabo;

4.  Kugoboka umuntu wese uri mu byago;

5.  Kwihutira gutabara iyo habaye amakuba, ibyago cyangwa impanuka;

6. Kugenzura iyubahirizwa ry’amategeko agenga ikirere, imipaka n’amazi;

7.  Kurwanya iterabwoba;

8. Kugira uruhare mu bikorwa bigarura amahoro mu rwego mpuzamahanga, mu by’ubutabazi n’iby’amahugurwa.

ABAYOBOZI BAKURU BA POLISI Y’U RWANDA

2 thoughts on “Menya ishingano za Polisi y’u Rwanda n’abayobozi bakuru bayo

 • 19th September 2019 at 11:22 pm
  Permalink

  Nabera mbonye ikintu kimwe Polisi itigeze yitaho. Ihame ry’uburinganire ntibarikozwa, gender wapi.
  Umudamu umwe koko mu bagabo ijana!!!!

  Reply
 • 20th September 2019 at 3:10 am
  Permalink

  Muri intwari bagabo beza, umutekano wacu muwuhagazeho bwuma

  Reply

Leave a Reply to Umutesiwase Emilienne Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *