Ipingu rimwe ku mfungwa eshatu mu rubanza rwitiriwe RNC/P5

Mu rubanza rw’abantu 25 baburanishwa n’Urukiko rwa Gisirikare i Nyamirambo, imfungwa zisangira amapingu. Hari ababa bambaye ipingu rimwe ari babiri, hakaba n’abasangizwa ipingu rimwe ari batatu, hakaba n’aho umuntu umwe aboheshwa amapingu abiri, irye bwite yisangije , n’iryo asangiye n’undi (abandi).

Mu rubanza rw’abaregwa iterabwoba bo mu mutwe wa Politiki wa FDU Inkingi rubera i Nyanza ku Rugereko rw’Urukiko Rukuru , ho imfungwa zinjizwa mu Rukiko ziboshye ubugira kabiri, amapingu ku maguru no ku maboko.

Mu mwaka wa 2015 Leta y’u Rwanda binyujijwe mu rwego rw’Igihugu Rushinzwe Imfungwa n’Abagororwa , yari yatangaje ko gufunganya amapingu abantu barenze umwe bigiye gukosorwa. Ibyo byatangajwe ubwo imfumgwa indwi zahiraga mu modoka i Karongi zigakongoka zabuze uko zisohokamo, kubwo gufunganywa amapingu babiri babiri basangira ipingu rimwe.

Soma hano inkuru irambuye twabagejejeho icyo gihe:

Reba Video igaragaza uko imfungwa ziboheshwa amapingu mu buryo budasanzwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *